Contact US
we'll be ready!

Over 25 års erfaring innen produksjon og leveranse av transformatorer og elektroniske løsninger.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

SEKO Elektroteknikk AS
Sverdrups Gate 28
4007 Stavanger
Norway

Tel:      +47 51 53 50 52
E-mail: selekta@online.no