Om Seko

Over 25 års erfaring innen produksjon og leveranse av transformatorer og elektroniske løsninger.

Historikk

Seko ble etablert i 1970 og forretningsideen var å produsere transformatorer til automatiseringen om bord i skip etter overgangen fra likestrøm til vekselstrøm.

I 1976 avtok skipsbyggingen. Seko startet da utvikling av radiostyring til ferjeleier for Statens Vegvesen, og Seko leverte radiofjernstyring til ferjeleier i både Norge, Danmark og Sverige. Frem til 1978 var Seko også generalimportør for Commodore computere i Norge.

Seko tok tak i nye muligheter og var den første som leverte Joystick-systemer for manøvrering av supplybåter basert på computer-teknologi. På slutten av 70-tallet leverte Seko også trådløse dataoverføringssystemer blant andre til Elkems aluminiumsverk på Lista og i Mosjøen.

Elektronikk-avdelingen i Seko ble solgt i 1985, og vi har siden konsentrert oss om produksjon av transformatorer. I 1993 utviklet bedriften, som en av de få i Europa, transformatorer for bruk i Ex-områder, og vi har også utviklet filtre for overharmonisk strøm til bruk i gartnerier. Begge produktene er avledet direkte av transformatorproduksjonen.

HMS-Politikk

Vi foretar fortløpende kartlegging og vurdering av helsemessig påvirkning av arbeidet i virksomheten, og iverksetter tiltak for å sikre kvalitet i alle ledd og i flere henseender:

Vi skal ta vare på våre ansatte på kort og lang sikt.

Lavt sykefravær bidrar til sikrere leveranser.

Gode arbeidsforhold gir sikrere kvalitet på produktene.