Kontaktortest

Vi har utført tester ved bruk av våre NTS transformatorer med Telemecanique kontaktorer. Vi har målt spenningsfall på sekundærspenning ved tilkobling av kontaktorne. Tabellen nedenfor viser spenningsfall i prosent og hvilke transformatorer som bør anvendes til de forskjellige kontaktorne i serie LC1 D009 til F630. Vi gjør oppmerksom på at dette er veiledende data.

Kontaktortest

Vi har utført tester ved bruk av våre NTS transformatorer med Telemecanique kontaktorer. Vi har målt spenningsfall på sekundærspenning ved tilkobling av kontaktorne. Tabellen nedenfor viser spenningsfall i prosent og hvilke transformatorer som bør anvendes til de forskjellige kontaktorne i serie LC1 D009 til F630. Vi gjør oppmerksom på at dette er veiledende data.

Last ned

Last ned

Teknisk informasjon

Måltabell NTS
Måltabell GTS
Måltabell UI
Merkeskilt
Tap/kortslutningsstrømmer
Sikring av trafoer
Nedlastinger
Nedlastinger