Tap/kortslutningsstrømmer

Beregnede kortslutningsstrømmer, kobber- og jerntap, spenningsfall og temperaturstigning.

Alle data i tabellen er oppgitt ved 380 V / 50 Hz, ved beregning av kortslutningsstrømmer ved andre spenninger, benyttes formelen ovenfor.

I tabellen nederst på siden har vi gjort denne beregningen for de vanligste spenningene fra 230 V til 690 V.

Merk: Ved 60 Hz reduseres induksjon/startstrøm med 20 % og tomgangs-tap/jerntap med 10 %.

Beregnet kortslutningsstrøm i A ved de vanligste spenningene fra 230-690 V

Tap/kortslutningsstrømmer

Beregnede kortslutningsstrømmer, kobber- og jerntap, spenningsfall og temperaturstigning.

Alle data i tabellen er oppgitt ved 380 V / 50 Hz, ved beregning av kortslutningsstrømmer ved andre spenninger, benyttes formelen ovenfor.

I tabellen nederst på siden har vi gjort denne beregningen for de vanligste spenningene fra 230 V til 690 V.

Merk: Ved 60 Hz reduseres induksjon/startstrøm med 20 % og tomgangs-tap/jerntap med 10 %.

Beregnet kortslutningsstrøm i A ved de vanligste spenningene fra 230-690 V

Last ned

Last ned

Teknisk informasjon

Måltabell NTS
Måltabell GTS
Måltabell UI
Merkeskilt
Kontaktortest
Sikring av trafoer
Nedlastinger
Nedlastinger