Sikring av trafoer

Kortslutningsvern for transformatoren settes på primærsiden og må være en sikring med treg karakteristikk på grunn av høy innslagsstrøm/startstrøm i transformatoren. Helst bør dette være et motorvern som stilles inn etter teoretisk kortslutningsberegning og har derved en høyere verdi enn et overbelastningsvern. Kortslutningsberegningene vi har gjort, er for en "ideell" kortslutning nær eller inne i trafoen, og fremgår av tabell.

Kortslutningsvern på primærsiden kan ikke ses på som en overbelastnings-sikring.

Overbelastningsvern plasseres på sekundærsiden nær trafoens tilkoblingspunkter og velges maksimalt lik merkestrøm på trafoens sekundærside. Det er belastningen som avgjør karakteristikken på disse, enten det er elektronikk som må kobles ut straks eller kontaktorer som har høye startstrømmer. Se også kontaktortesten.

Størrelsen på sikringene må dessuten hensynta impedansen i kretsen. Høy impedans i linjene vil begrense strømmen trafoen vil klare å trekke ved en eventuell kortslutning.

Sikring av trafoer

Kortslutningsvern for transformatoren settes på primærsiden og må være en sikring med treg karakteristikk på grunn av høy innslagsstrøm/startstrøm i transformatoren. Helst bør dette være et motorvern som stilles inn etter teoretisk kortslutningsberegning og har derved en høyere verdi enn et overbelastningsvern. Kortslutningsberegningene vi har gjort, er for en "ideell" kortslutning nær eller inne i trafoen, og fremgår av tabell.

Kortslutningsvern på primærsiden kan ikke ses på som en overbelastnings-sikring.

Overbelastningsvern plasseres på sekundærsiden nær trafoens tilkoblingspunkter og velges maksimalt lik merkestrøm på trafoens sekundærside. Det er belastningen som avgjør karakteristikken på disse, enten det er elektronikk som må kobles ut straks eller kontaktorer som har høye startstrømmer. Se også kontaktortesten.

Størrelsen på sikringene må dessuten hensynta impedansen i kretsen. Høy impedans i linjene vil begrense strømmen trafoen vil klare å trekke ved en eventuell kortslutning.

Last ned

Last ned

Teknisk informasjon

Måltabell NTS
Måltabell GTS
Måltabell UI
Merkeskilt
Kontaktortest
Tap/kortslutningsstrømmer
Nedlastinger
Nedlastinger